Studie a posudky
DIVADELNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
KATEDRA PRODUKCE, 116 65 PRAHA 1, KARLOVA 26,
tel.: 221 111000, 221 111011, 221 111 128

Posudek kulturního projektu Alternativa pro staré Strešovice - Dům soudobé tvorby

Autor:  Doc. PhDr. Jan Dvořák

Dovoluji si podpořit obnovu výběrového řízení MČ Praha 6 na pronájem nemovitosti a parcel čp. 88, 89 a 90 v k. ú. Střešovice pro závažnost předloženého projektu Kulturně sociálního centra ve starých Střešovicích (projekt "Alternativa pro staré Střešovice -Dům soudobé tvorby") a dosavadní výsledky činnosti uchazeče občanského sdružení Dobročinný spolek Medáku ve Střešovicích.

Rád přiznávám, že se dlouhodobě zabývám projevy nezávislé, alternativní kultury, zejména v oblasti divadla, jak dokumentuje moje nejen patnáctiletá pedagogická působnost na vysokých školách, ale i organizační praxe (mj. 9 ročníku festivalu českého alternativního divadla Příští vlna - Next Wave) i publikační činnost (v publikacích Divadlo v akci, knižní antologii Příští vlna - Next Wave, slovníku českého alternativního divadla Alt.divadlo nebo sbornících Orghast 2002 a 2003 akcentuji význam nezávislé a alternativní divadelní scény pro celé české divadelnictví a kulturu, cenné právě funkcemi a hodnotami morální, sociální, umělecko-kreativní, emocionální a duchovní povahy v dnešním ekonomizovaném a materializovaném čase).

Ze všech těchto mých úhlu pohledu vnímám jak dosavadní výsledky sdružení, tak nabídku předloženého projektu zejména v oblasti divadla, performance, dílen a jiných mezních aktivit jako hodnoty obohacující a morálně i esteticky kultivující naše soudobé umění a náš život vůbec - nejen pro souznějící komunitu, ale i pro blízkou lokalitu (Střešovice, Praha 6) i širší kontext (Praha, Česká republika, EU).

Předložený projekt má nejsilnější argument právě v dosavadní praxi a zkušenosti předkladatele v programové nabídce a repertoáru k individuální i kolektivní tvořivosti, které se již v tomto místě uskutečnily (hudební, divadelní, výtvarná, literární a jiná tvorba), z nichž zejména upozorňuji na významnou divadelní činnost (např: projekt Modrý pták, divadelní představení souboru Ježek a Čížek, vystoupení divadla Srny, Bohnické divadelní společnosti, souboru Anténa, studentu Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, další loutková představení, divadelní dílny a performance - například našich performačních špiček Antonie Svobodové nebo jindy Halky Trešnákové a Dariny Čížkové -, autorská čtení, projekce apod.).

Ze všech těchto důvodu si dovoluji vybídnout novou radu MC Praha 6 o hlubší a kontextuálnější pohled na dosavadní fázi výběrového řízení, v němž se zdá praxe předkladatele i jeho nabídka kulturního využití objektu bezkonkurenční, nejhodnotnější, nejpřínosnější a nejserióznější.


V Praze dne 23.1.2003